De Laatste Vriend van Napoleon

Sommige verhalen overtreffen de fantasie.
De Laatste Vriend van Napoleon: kolonel Pierre Maufroy.
Als Napoleon in oktober 1813 na zijn mislukte Russische veldtocht in Leipzig verslagen wordt, trekken alle Fransen zich terug op Frans grondgebied. Begin 1814 is heel Nederland bevrijd van het Franse regime.
Heel Nederland?
Nee.

Een klein stukje Nederland blijft bezet door Franse troepen.
Het is Delfzijl

Dankzij één kolonel.
Pierre Maufroy.
Pierre Maufrof gelooft de verhalen over de nederlaag van Napoleon niet, hij weigert zich over te geven of terug te trekken.
Nee, onze kolonel verschanst zich in vestingstad Delfzijl en blijft daar zes (!) maanden.

Zes maanden beleg van Delfzijl, in 2013/2014 precies 200 jaar geleden.
Ik heb deze bijzondere episode uit onze Vaderlandse Geschiedenis uitvoerig bestudeerd.
Ik heb me verbaasd over Maufroy en zijn Hollandse tegenstander Marcus Busch, aanvoerder van de geallieerden.
Ik heb met afschuw gelezen over de wreedheden van de Fransen tegen de bevolking van Delfzijl en de bevolking van de omliggende dorpen en gehuchten.

Er tekende zich een verhaal af over macht en onderdrukking, over ijdelheid en
waanzin, over bureaucratie en  politiek
amateurisme, over drankmisbruik en
willikeur, over dood en verderf, over fascinatie en blinde ambities:
een verhaal over de wereld van toen en nu. Een fascinerend drama, dat schreeuwt om opnieuw verteld te worden.
Dat gaan we dan ook doen!

Tweehonderd jaar beleg en ontzet van Delfzijl.
Het valt samen met tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden.

Het inspireerde me tot het maken van een opzet voor een kunstevenement.
Titel: De Laatste Vriend van Napoleon.

Een kunstevenement dat het IVAK Delfzijl, de Koninklijke Landmacht, Het Schanstheater Delfzijl en vele, vele anderen vorm zullen geven vanaf  het einde van dit jaar tot aan het slotfeest op 22, 23 en 24 mei 2014.

Ik zal de artistieke leiding hebben en samenwerken met een team bestaande uit medewerkers van  IVAK, de Landmacht en specialisten op het gebied van grote kunstevenementen. Het wordt, als we ons masterplan kunnen uitvoeren, een memorabele periode in de geschiedenis van Delfzijl.