dewebschrijvers.nl

www.dewebschrijvers.nl

dewebschrijvers.nl

dewebschrijvers.nl is een digitale en interactieve werkplaats met schrijfprojecten en multimediale bewerkingen van verhalen. Het is een plek waar schrijfliefhebbers hun verhalen kunnen plaatsen en daar leerzaam commentaar op krijgen van gerenommeerde schrijvers. Uit het aanbod van verhalen wordt een selectie gemaakt. Deze geselecteerde verhalen worden vervolgens geïllustreerd en zo onstaat er een bijzondere multimediale verhalenbundel, die als e-Boek via de website wordt gepubliceerd.

Binnenkort start dewebschrijvers.nl samen met het CPNB en alle bibliotheken in Nederland een landelijke verhalenwedstrijd biografisch schrijven met als thema het motto van de Boekenweek ‘Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden”

Het laatste project van dewebschrijvers.nl werd half december afgesloten met de multimediale verhalenbundel
Bij Nacht en Ontij. Volwassenen schreven verhalen over Doktersdienst Groningen, kinderen maakten de illustraties, foto’s, animaties, geluidscollages. Een heel bijzonder project, waarmee dewebschrijvers zichzelf definieert.

 

Ik bedacht deze werkplaats begin 2011 en heb het idee uitgwerkt in een projectplan.  Vervolgens heb ik dewebschrijvers.nl aangeboden aan het Kunstencentrum Groningen en samen hebben we een pilot met twee projecten opgezet. Ik doe redactie, schrijf het weblog, bedenk de scenario’s van de filmpjes en houdt, meestal samen met Philippien Bos de wereld op de hoogte van de voortgang van onze projecten. Leuk werk, veel nieuwe inzichten. Het derde project “Bij Nacht en Ontij” met Doktersdienst Groningen loopt van 1 mei 2012 tot 1 oktober 2012.

Het project Hallo Wereld voor scholen in Groningen in het kader van de Kinderboekenweek is na de zomervakantie gestart. Het filmpje werd gemaakt door Meinoud Sportel


Wil je mee doen, ga naar de website www.dewebschrijvers.nl

 

Onderstaande filmpjes van andere projecten werden gemaakt door Thijs Gloger.