Stichting Documentair Theater

Samen met bureau Geert Lameris (Minke van der Velde en Geert Lameris) geef ik vorm aan de Stichting Documentair Theater.
We hebben het doel om theatervoorstellingen te maken die gebaseerd zijn op waar gebeurde verhalen, vroeger en  nu.
Een documentair script ontstaat dus uit de research naar zo’n verhaal.

Natuurlijk is zo’n verhaal ook fictief. Een beschrijving van gebeurtenissen gaat pas leven, wanneer de personages in die gebeurtenis een gezicht krijgen: gedachtes, gevoelens, doelen en daden. Hier ligt het werk van de schrijver en de acteurs.

Het tot leven brengen van belangrijke verhalen, dat is wat we willen. We doen dit in 2013 met de voorstelling De Terugkeer, waar het leven als dwangarbeider tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt verbonden met het verhaal van vluchtelingen anno nu.

We gaan het in 2015 doen met een verhaal over verraad in het verzet in Groningen aan het einde van diezelfde Tweede Wereldoorlog. De werktitel is  De Boosheid van het Hart. Momenteel doe ik research voor deze voorstelling. Startpunt voor de research is de biografie Het Spoor Terug over Willem Nagel/JB Charles, geschreven door Kees Schuyt.

Artistiek zoeken we naar de manieren waarop we die verhalen kunnen en mogen vertellen. Het is een experiment met vertelvormen; acteren en becommentariëren, voordragen en voorspelen, bezingen en demonstreren.
In de taal van het theater spelen we met de vierde wand, met de acteur als personage en de acteur als de vertolker van het personage.

Artistiek inhoudelijk onderzoeken we onze behoefte aan authenticiteit in een mediawereld waarin verhalen niet zonder ‘frame’  kunnen bestaan.

De Stichting is er niet alleen voor mij.
Theatermakers; schrijvers en regisseurs die documentair theater willen maken en ons, artistiek en productioneel, willen inspireren en gebruiken, zijn welkom.